• Equips de procés per a la indústria farmacèutica

  • Més de 30 anys treballant en el sector farmacèutic

  • Complint sempre amb les normatives Regulatòries

Benvingut al nostre lloc web

EQUIPS DE PROCÉS


Subministrem Equips de Procés per a les indústries Farmacèutica, Biotecnològica i Química, a través de les nostres representades.