Productes

Líquids i liofilitzats

MAQUINÀRIA DE PROCÉS PER PRODUCCIÓ DE FÀRMACS ESTÈRILS LÍQUIDS I LIOFILITZATS.

Línies per envasat de Líquids estèrils en Ampolles, Vials, Cartutxos, Xeringues, Ampolles, bosses.

Túnels en continu de rentat, esterilització, despirogenización i omplert, taponat, capsulado i etiquetatge fins a 36.000 unitats / hora.

Liofilitzadors: Pilot i Producció fins a 90 m2 amb taponat de flascons, CIP, SIP, etc.

Bioreactors i Fermentadores per a I + D, Planta Pilot i Producció.

Autoclaus.

Cabines per rentat Bines, sistemes CIP

Generadors de Vapor pur.

Vàlvules de papallona partida amb descontaminació VHP entre cares per a transferències estèrils en àrees grau C (ISO 7).

Línies BFS (Blow Fill Seal)

Plantes PW, WFI, PS

Reactors Procés