Productes

SÒLIDS

EQUIPS I SISTEMES PER TRANSFERÈNCIA I MANIPULACIÓ DE SÒLIDS AMB NECESSITAT DE ALTA CONTENCIÓ.

Alta contenció (OEB5).

Vàlvules de papallona partida per transferència i manipulació de sòlids amb necessitat de Contenció i Alta Contenció fins OEB 5.

Càrrega i descàrrega de reactors, Dispensing, Formulació, Recobriment, Compressió, etc.

Maneig d'APIs i HAPIs de forma segura i neta. Integració en qualsevol equip i procés.

Filtres Nutcha rotatius per a producció de HAPIs.

Aïlladors per assecadors de safata, filtració, tamisat, dispensing, etc.

Vàlvules per mostreig de sòlids amb Contenció.

Spray Dryers, Evaporadors

Assecadors tipus Nauta, Assecadors Buit